FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Beneficjent:

HSKI Andrzej Hyc

Tytuł projektu:

Cyfrowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie HSKI Andrzej Hyc.

Cel projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Głównym celem realizowanej inwestycji jest pełna automatyzacja najważniejszych procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwo, które obecnie wykonywane są w sposób tradycyjny. W ramach realizowanego projektu powstaną zatem 3 innowacje procesowe: Zarządzanie organizacją przedsiębiorstwa z poziomu kierownictwa – management (1); Obsługa klienta (2); Zarządzanie zasobami ludzkimi – HR management (3), które zostaną zaimplementowane w środowisku cyfrowej platformy do zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniającej moduły – bloki automatyzujące procesy biznesowe firmy. Narzędzie tworzone będzie modułami, aby przyśpieszyć czas dostarczenia oraz pozwoli na zwiększenie odporność systemu na potencjalne zagrożenia i błędy. Moduły zintegrowane będą za pomocą API. Powyższe działania pozwolą na utworzenie 1 innowacji produktowej: usługa kliencka zdalnej współpracy z przedsiębiorstwem (rezerwacje on-line, płatności on-line). W celu pełnej optymalizacji procesów odbędzie się szkolenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie i wykorzystywanie funkcjonalności nowego systemu a także zostaną zakupione tablety (łącznie 5 sztuk), wspierające pracę Biura Obsługi Klienta oraz stand do samodzielnego dokonania rezerwacji i zamówienia usług HSKI. Optymalizacja procesów umożliwi zwiększyć liczbę obsługiwanych turystów w sezonie. Pracownicy BOK będą nadzorować przepływ informacji, będą dostępni aby odpowiadać na pytania klientów w formule on-line i stacjonarnie. Koncepcja projektu umożliwi Wnioskodawcy sprzedaż swoich usług i utrzymanie wieloletniej, pełnej tradycji i zaangażowania działalności również w trakcie wystąpienia kolejnych fal pandemii COVID-19.

Cele projektu, efekty

Głównym celem realizowanej inwestycji jest dążenie do całkowitego zautomatyzowania procesów biznesowych zewnętrznych i wewnętrznych. Cyfrowa transformacja HSKI Andrzej Hyc ma za zadanie przyspieszyć takie zadania jak obsługa klienta oraz zarządzenie personelem. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie prewencja przed wystąpieniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przyszłości jak również podniesienie konkurencyjności i zwiększenie liczby obsługiwanych w sezonie klientów.

Wartość projektu: 

Całkowita wartość projektu – 207 000,00 pln

 

Dofinansowanie projektu z UE – 175 950,00 pln

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.