Hski w mediach

HSKI W mediach
PROFESJONALIZM
I MARKA
DOCENIONA PRZEZ MEDIA
Nasza praca została doceniona przez, media, których staliśmy
się częścią w ramach programów o tematyce zimowej.
Goścliśmy w programach stacji
Materiały wideo 2014/15
Materiały wideo 2013/14
Materiały wideo 2012/13